Pohybové minimum s Miroslavom Palíkom

Pohyb je súčasťou života, v širšom zmysle. V tom užšom, pravidelný fyzický pohyb by mal byť súčasťou každodennej rutiny, hoci by ste tomu venovali iba 15 minút. I výskumy dokazujú, že cielená fyzická aktivita doslovne omladzuje telo a zlepšuje kognitívne funkcie. Prispieva aj k psychickému zdraviu, teda celkovej odolnosti organizmu.

V spolupráci s Ing. Miroslavom Palíkom, PhD. sme pre Vás pripravili sériu videí, kde si budeme postupne budovať správne pohybové vzorce. V prvej časti sa naučíme ako efektívne rozcvičiť kĺbový aparát, aby sme sa pripravili na dennú fyzickú záťaž.

1
Varianty dynamickej rozcvičky ramenného kĺbu

 

2
Silový tréning: Aplikácia do denných aktivít

 

3
Cviky pre zdravý chrbát

 

4
Rolovanie na masážnom valci

 

5
Rozcvičenie kĺbového aparátu

 

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC