Pohybové minimum s Miroslavom Palíkom

Pohyb je súčasťou života, v širšom zmysle. V tom užšom, pravidelný fyzický pohyb by mal byť súčasťou každodennej rutiny, hoci by ste tomu venovali iba 15 minút. I výskumy dokazujú, že cielená fyzická aktivita doslovne omladzuje telo a zlepšuje kognitívne funkcie. Prispieva aj k psychickému zdraviu, teda celkovej odolnosti organizmu.

V spolupráci s Ing. Miroslavom Palíkom, PhD. sme pre Vás pripravili sériu videí, kde si budeme postupne budovať správne pohybové vzorce. V prvej časti sa naučíme ako efektívne rozcvičiť kĺbový aparát, aby sme sa pripravili na dennú fyzickú záťaž.

1
Varianty dynamickej rozcvičky ramenného kĺbu

 

2
Silový tréning: Aplikácia do denných aktivít

 

3
Cviky pre zdravý chrbát

 

4
Rolovanie na masážnom valci

 

5
Rozcvičenie kĺbového aparátu

 

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.