MultipledialogueS je odborná web platforma, ktorej účelom je vzdelávanie lekárov, venovaná problematike sclerosis multiplex (SM) a spinálnej svalovej atrofie (SMA).

Na stránke môžete nájsť záznamy zo slovenských odborných kreditovaných podujatí, medzinárodné vzdelávacie videoprezentácie a videá, postery, podmienky úhrady pre liečbu SM a SMA v SR, ďalšie dôležité informácie a SPC liekov spoločnosti Biogen, ako aj užitočné odkazy na ďalšie možnosti vzdelávania, ktoré poskytuje lekárom spoločnosť Biogen v oblasti SM a SMA.

Zdroje k obsahu web platformy MultipledialogueS sú uvedené v referenciách/citáciách jednotlivých vzdelávacích videoprezentácií a ostatných dostupných materiálov.

Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva:
z tohto dôvodu, prednášky nie je dovolené fotiť, nahrávať ani iným spôsobom kopírovať a distribuovať.