Liečba SM

Aktuálne podmienky úhrady pre liečbu SM v SR, terapeutické indikácie, dôležité informácie o liekoch spoločnosti Biogen a súhrny charakteristických vlastností liekov.
Hradená DMT liečba sclerosis multiplex v SRBiogen liečba SMTysabri 150 mg na subkutánne podanie

Hradená DMT liečba sclerosis multiplex v SR

Biogen liečba SM

AVONEX™
AVONEX je indikovaný na liečbu • pacientov s diagnózou recidivujúcej roztrúsenej sklerózy. V klinických skúškach bola charakterizovaná dvoma alebo viacerými akútnymi exacerbáciami (relapsmi) počas predchádzajúcich troch rokov bez dôkazu pokračujúcej progresie medzi relapsmi. AVONEX spomaľuje progresiu zneschopnenia a znižuje frekvenciu relapsov. • pacientov s izolovanou demyelinizačnou príhodou s aktívnym zápalovým procesom, ak je dostatočne závažná na oprávnenie liečby intravenóznymi kortikosteroidmi, ak boli vylúčené alternatívne diagnózy a ak sa zistilo, že majú vysoké riziko rozvoja klinicky dokázanej roztrúsenej sklerózy. Používanie AVONEXU sa má prerušiť u pacientov, u ktorých sa vyvinie progresívna SM. Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >
FAMPYRA™
Fampyra je indikovaná na zlepšenie chôdze dospelých pacientov s roztrúsenou sklerózou spojenou s poruchami chôdze (EDSS 4-7). Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >
PLEGRIDY™
Plegridy je indikovaný dospelým pacientom na liečbu relaps-remitujúcej roztrúsenej sklerózy (sclerosis multiplex). Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >
TECFIDERA™
Tecfidera je indikovaná na liečbu dospelých a pediatrických pacientov vo veku od 13 rokov, ktorí majú relaps-remitujúcu roztrúsenú sklerózu. Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >
TYSABRI™
Tysabri je indikovaný ako monoterapia modifikujúca ochorenie u dospelých s vysokoaktívnou relapsujúcou remitujúcou roztrúsenou sklerózou u nasledovných skupín pacientov: • pacienti s vysoko aktívnym ochorením napriek úplnej a adekvátnej liečbe najmenej jednou terapiou modifikujúcou ochorenie (DMT – disease modifying therapy) alebo • pacienti s rýchlo sa vyvíjajúcou ťažkou RRMS definovanou 2 alebo viacerými relapsmi spôsobujúcimi funkčné zneschopnenie počas jedného roka a s 1 alebo viacerými gadolíniom sa zvýrazňujúcimi léziami na zobrazení magnetickou rezonanciou (MR) mozgu alebo signifikantným nárastompočtu T2 lézií v porovnaní s predchádzajúcim posledným výsledkom MR. Súhrn vlastností lieku > Skrátená informácia o lieku >

Tysabri 150 mg na subkutánne podanie

Skrátená informácia o lieku

avonex fampyra plegridy tecfidera tysabri