MultipledialogueS

E-learning

1
Imunológia

Záznamy podujatí

1
Post-ECTRIMS webinár (december 2020)
2
Aktuality v diagnostike a liečbe roztrúsenej sklerózy doplnené o informácie „Post-ECTRIMS“ (november 2019)

Knižnica

1
ACTRIMS/ECTRIMS 2020 - Postery
2
DMT LIEČBA – INDIKÁCIE A INDIKAČNÉ OBMEDZENIA
3
Súhrny charakteristických vlastností liekov (Biogen)
Partner podujatia

 

bigeon_md_logo

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC