V utorok 2. júna od 17.00 môžete sledovať webinár Hypertenzia a úzkostné poruchy Pozrite si program

Aktuality v diagnostike a liečbe roztrúsenej sklerózy
doplnené o informácie „Post-ECTRIMS“

1
Imunologické poznatky a klinické úvahy pri roztrúsenej skleróze súvisiace s vekom
2
MR zobrazovanie - kľúčový biomarker v diagnostike a sledovaní pacienta so SM
3
Faktory ovplyvňujúce výber liečby u novo-diagnostikovaného pacienta s RRSM
4
Rýchlo sa rozvíjajúca a vysokoaktívna RRSM, úvahy o liečbe
5
Včasná diagnostika a liečba SM - predpoklad efektívneho ovplyvnenia choroby, praktické postupy
Informácie

 

bigeon_md_logo

 

logo-biogen-mail

 

Biogen Slovakia s.r.o.
Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
www.biogen.sk

Hodnotenie

AD testy sú hodnotené najviac 2 kreditmi a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 - 100% = 2 kredity, 80 - 90% = 1 kredit, 0 - 79% = 0 kreditov).

Hovoria o nás...

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.