Vo štvrtok 28. septembra od 16:00 vysielame webinár pre lekárov „Kyselina bempedoová – čo prinesie nové v manažmente ...“ Sledujte naživo

Buď právny profík

Projekt právneho poradenstva v otázkach medicínskeho práva pokračuje aj v roku 2022, kedy si môžete vypočuť ďalšie podcasty a v nich nápomocné informácie od tímu právnikov, ktorí sa špecializujú na právo v slovenskom zdravotníctve. Za spoluprácu ďakujeme odborníkom na medicínske právo z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Veríme, že vám podcast pomôže orientovať sa v problematických otázkach a stanete sa právnymi profíkmi vo vašej každodennej praxi.

Prihláste sa k odberu podcastu na

SpotifySpotify (v aplikácii kliknite na Sledovať),

Google podcastyGoogle podcasty (v aplikácii kliknite na Odoberať), alebo

Apple podcastyApple podcasty (v aplikácii kliknite na Odoberať), prípadne počúvajte priamo tu na Meditrend.sk.

Séria podcastov

1
V zákone o zdravotnej starostlivosti bol upravený pojem a pribudli i nové. Prečo by mali lekári o nich vedieť?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

V zákone o zdravotnej starostlivosti bol upravený pojem neodkladná zdravotná starostlivosť a pribudli nové pojmy – podporný tím, dlhodobá zdravotné starostlivosť, následná zdravotná starostlivosť a paliatívna zdravotná starostlivosť. V zákone sú podrobne definované. V dnešnom podcaste sa o nich budeme rozprávať a dozviete sa, v čom vidíme prínos ich zavedenia pre prax.

2
Elektronické PN-ky. Na čo si dať pozor pri ich vystavovaní.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. júna 2022 je možné vystavovať PN-ky aj elektronicky, prostredníctvom eZdravia. Stále však platí možnosť vystaviť aj pôvodné, štvordielne tlačivo. Na čo by si mali dať lekár pozor pri vystavovaní elektronických PN-iek a ako to funguje vám povieme v dnešnom podcaste.

3
Ambulancie a lekárne, nezabudnite si skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri Slovenskej republiky.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ambulancie a lekárne, ktoré podnikajú formou spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.), ak si do 31. mája 2022 v elektronickej schránke nenašli informáciu od Obchodného registra Slovenskej republiky, tak by si mali skontrolovať svoje údaje v OR SR. Ak sú neúplné, tak do 30. septembra 2022 musia odstrániť nedostatky, ktoré tam sú.

4
Výkony týkajúce sa telemedicíny v katalógu zdravotných výkonov

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje upraviť v katalógu výkonov také výkony, ktoré sa týkajú telemedicíny. Ide o novinku, ku ktorej prispela i pandémia ochorenia COVID-19. Konkrétne sa to týka konzultácie prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky alebo SMS a konzultácie prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí ako je webová aplikácia alebo videohovor.

5
Právo na súkromie a očkovanie. Čo na to súdy?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Očkovanie je témou, ktorá rezonuje v spoločnosti. Ak ide o očkovanie detí, rodičia o ňom diskutujú s lekárom, známymi, ale i na internete. Pri povinnom očkovaní sa rodičia dieťaťa majú právo rozhodnúť, či ho dajú zaočkovať proti rôznym ochoreniam. Ak ho odmietnu, príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva im môže uložiť pokutu. Rodičia môžu mať pocit, že argumenty sú na ich strane. Nie je to však jednoduché. V dnešnom podcaste si priblížime prípad, ktorý sa stal na Slovensku a súd dal za pravdu Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

6
Poučený pacient je pánom svojho osudu a lekár za zhoršenie zdravia nezodpovedá

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Čo v prípade, ak pacient alebo niekto blízky z rodiny pomoc pri zlom zdravotnom stave odmieta? Zbavuje to človeka zodpovednosti? Neposkytnutie pomoci je totiž trestným činom. V Českej republike istý syn, ktorý je lekár, nezabezpečil svojej matke, s ktorou býval v spoločnej domácnosti, zdravotnú starostlivosť, aj keď privolaný lekár nariadil hospitalizáciu v nemocnici. Matka však pomoc odmietala. Jeden súd muža podmienečne odsúdil z dôvodu, že došlo k porušeniu zákona. Ústavný súd však rozhodol ináč. Človek má podľa neho právo zdravotnú starostlivosť odmietnuť.

7
Ak vám nedošlo oznámenie o Obchodného registra SR, tak si skontrolujte svoje údaje, aby ste neplatili pokutu.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ambulancie a lekárne, ktoré sú obchodnými spoločnosťami, by si mali skontrolovať svoje údaje v Obchodnom registri SR. V októbri minulého roka novel zákona o obchdnom reigistri zaviedla povinnosť štatutárnych orgánov doplniť identifikačné údaje o vybraných osobách do obchodného registra. V decembri bola prijatá ďalšia novela, ktorá spomenutú povinnosť čiastočne zmenila. Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s príslušným registrovým súdom údaje dopĺňa automaticky. Nie v každom prípade sa tak stane. O zápise údajov do obchodného registra, vrátane termínu dokedy zmeny musíte urobiť sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

8
Je skúšajúci pánom klinického skúšania?

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Investigátor – skúšajúci v klinickom skúšaní má výhodu, že je súčasťou vývoja lieku. Keď príde do klinickej praxe nový liek, je s ním už oboznámený a má s ním skúsenosti. V dnešnom podcaste vám povieme, aká je úloha skúšajúceho pri klinickom skúšaní a prečo je dôležitá zmluva so zadávateľom.

9
Zmeny v prístupe k špecializačným skúškam a zjednodušené prepustenie ZŤP zamestnanca

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Vláda Slovenskej republiky od 1. apríla 2022 vykonala zmeny v preukazovaní odbornej spôsobilosti niektorých zdravotníckych povolaní, a to v povolaní logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik. Zmeny sa dotkli aj odbornej spôsobilosti na výkon povolania sanitár. To je jedna z tém dnešného podcastu. V dnešnom podcaste sa dozviete aj to, že novelou Zákonníka práce, ktorá platí od 1. apríla 2022, sa zmenili podmienky skončenia pracovného pomeru s občanom so zdravotným postihnutím.

10
Pediatri, nezabudnite hlásiť uzatvorenie Národnému centru zdravotníckych informácií

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v marci schválil parlament, priniesla zmeny aj v oblasti povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Jedna zmena sa dotýka priamo aj poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Pediatri majú povinnosť oznamovať informácie o uzatvorených dohodách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti týkajúcich sa novorodencov. Súvisí to s posudzovaním nároku na príspevok pri narodení dieťaťa.

11
Lekár Ministerstva vnútra SR nemá právo odniesť si zdravotnú dokumentáciu pacienta z ambulancie

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Keď Ministerstvo vnútra SR prijíma pacienta do svojich radov ako zamestnanca, komunikuje posudkový lekár rezortu s jeho obvodným lekárom. Potrebuje totiž posúdiť zdravotnú spôsobilosť uchádzača. Lekári by sa nemali nechať zmiasť tým, že ide o políciu a Ministerstvo vnútra SR, a tak je ich povinnosťou zdravotnú dokumentáciu vydať.

12
Novinky pri osobách, ktorým musí lekár sprístupniť zdravotnú dokumentáciu

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Po zmene zákona o zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2022 môže do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorý je účastníkom klinického skúšania nahliadať i monitor. Konkrétne sa to týka inšpektora správnej klinickej praxe Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, osoby poverenej zadávateľom klinického skúšania a pracovníka povereného pracoviskom, na ktorom sa klinické skúšanie vykonáva. Podmienkou však je, že musia mať splnomocnenie. Dozviete sa aj to, či môže monitor nahliadať do zdravotnej dokumentácie vedenej v papierovej podobe alebo len do elektronickej zdravotnej knižky.

13
Pri osobe s ťažkým zdravotným postihnutím počas ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť iná osoba

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má po novom právo požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kedy je možné, aby bola prítomná takáto osoba a čo všetko musí byť splnené si povieme v dnešnom podcaste. Rovnako sa budeme venovať i verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a vyhodnocovaní jej stavu.

14
Výdaj inkotinenčných zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Nie, nie je to žart. Od 1. apríla je možná substitúcia inko pomôcok a bezlepkovej stravy. Zmenu podmienok pri výdaji inkotinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových potravín priniesla zmena zákona o liekoch. Podmienky pri výdaji inkontinenčných zdravotníckych pomôcok a bezlepkových potravín sa od 1. apríla 2022 v rámci zákona o liekoch zmenili. Lekárnikom okrem iného vznikla špeciálna poučovacia povinnosť vo vzťahu k pacientovi. Na prvý pohľad malá zmena prináša pre prax lekárni a výdajní, ako aj pre pacienta veľké praktické efekty.

15
Použitie lieku off label - povolenie ministerstva zdravotníctva

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Je ministerstvo pri rozhodovaní o off label všemocným pánom, alebo služobníkom zákona? O použití lieku off label alebo v rozpore s SPC – súhrnom jeho charakteristických vlastností môže rozhodnúť Ministerstvo zdravotníctva SR. Rovnako tak môže urobiť v prípade použitia lieku, ktorý nie je na Slovensku registrovaný. Aj keď by sa mohlo zdať, že ide len o formálny úkon zo strany rezortu zdravotníctva, opak je pravdou. O tom, aké podmienky by si malo ministerstvo overiť pred rozhodnutím vydania povolenia, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

16
Odporúčanie lekárne pacientovi

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. januára 2022 majú lekári zakázané pacientovi určovať, odporúčať alebo akýmkoľvek spôsobom aj prostredníctvom iných osôb, kde si môže vybrať lieky, dietetické potraviny alebo zdravotnícke pomôcky. Vyvstávajú však otázky, či môže odporučiť lekáreň zdravotná sestra a čo ak pacient zavolá lekárovi po návšteve ambulancie?

17
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti utečencom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v uplynulých dňoch rozhodnutie, ktorým upravilo podmienky predpisovania a výdaja liekov pre pacientov – utečencov, aby im bola zabezpečená zdravotná starostlivosť, aj keď nie sú na našom území verejne zdravotne poistení. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti však závisí od ich statusu, ktorý majú na Slovensku.

18
Delegovaný predpis MZSR

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

V súvislosti s predpisovaním liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie. Stalo sa tak po tom, čo do účinnosti vstúpil od 1. 1. 2022 zákon, ktorý práve rieši delegované predpisovanie. Prečo tak rezort zdravotníctva urobil si povieme v dnešnom podcaste.

19
Zápis do obchodného registra

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Prijatím novely Obchodného zákonníka došlo k zmene rozsahu údajov zapisovaných do Obchodného registra (OR) SR. Vo vzťahu k spoločníkom a štatutárnym orgánom spoločnosti – konateľom sa vymedzilo, že sa majú okrem iného zapisovať aj ich dátumy narodenia a rodné čísla. Túto povinnosť je potrebné splniť si najneskôr do 30. septembra 2022. Parlament schválil novelu zákona o obchodnom registri, v zmysle ktorej sa má vykonávať takéto zosúladenie údajov v OR SR automatizovane. Ak však do 30. mája 2022 spoločnosti nedostanú informáciu z OR SR, že sa mu podarilo získať rodné čísla konateľov a spoločníkov, tak to musia urobiť sami.

20
Delegovaný predpis

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Na delegovanom predpisovaní sa od 1. januára 2022 musí poverujúci lekár vopred dohodnúť s iným lekárom, a to len v prípade svojej neprítomnosti na pracovisku, alebo technických prekážkach brániacich predpisu. Až na pár výnimiek môže delegované predpisovanie neprerušene trvať maximálne dva mesiace. O tom, čo je cieľom nových pravidiel a aké sú ich slabé stránky, sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste.

21
Off-label použitie lieku

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Použitie lieku pre pacienta v súlade so súhrnom jeho charakteristických vlastností lieku je základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ako aj zdravotníckych pracovníkov. Na použitie lieku off label spôsobom musí byť vydané povolenie zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. Poslanci Národnej rady SR sa v uplynulom období zaoberali novelou zákona o liekoch, ktorá riešila off label postup. Či sa niečo zmenilo, sa dozviete v dnešnom podcaste.

22
Odškodňovanie po očkovaní proti COVID-19

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Od 1. januára 2022 platí zákon, ktorý sa týka zodpovednosti za nežiaduce účinky vakcín proti ochoreniu COVID-19. Štát ju totiž prevzal na seba. Nový zákon sa vzťahuje aj na poškodenia, ktoré vznikli v roku 2021. O kompenzácie po nežiaducich účinkoch môžu žiadať všetci, ktorí sa dali zaočkovať po 26. decembri 2020.

23
Falošné potvrdenie o očkovaní

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Správne vedenie zdravotnej dokumentácie pacienta je povinnosťou lekára alebo zdravotníckeho zariadenia. Údaje v nej musia byť pravdivé. Pri pochybení je možná oprava, ak však ide o zámerne uvedený nepravdivý údaj, vtedy je to problém. Týka sa to i očkovania proti ochoreniu COVID-19, kedy sa nie všetci pacienti chcú dať proti ochoreniu COVID-19, chceli by však mať potvrdenie o očkovaní.

24
Platby za zdravotnú starostlivosť

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Mali by platiť za zdravotnú starostlivosť tí, ktorí odmietajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19? Táto otázka vyvstáva v súvislosti s tým, že liečba pacientov so spomenutým ochorením je pomerne nákladná. Podľa advokáta je potrebné hovoriť zároveň o rizikách, ktoré sú spojené s očkovaním a o tom, kto znáša prípadné následky.

25
Poskytovanie informácií rozvedeným rodičom

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Rodičia, ktorí sa rozvedú a majú dieťa si môžu klásť viaceré otázky, ako je to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ich dieťaťu. Majú aj po rozvode obaja rodičia rovnaké práva a povinnosti voči nemu, ako pred rozvodom manželstva? Čo v prípade, ak sa rodič, ktorému nebolo dieťa zverené do starostlivosti dožaduje informácií o jeho zdravotnom stave? Je lekár povinný mu ich poskytnúť?

26
Zaniknutá s.r.o.

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Vymazané spoločnosti, ktoré si v Obchodnom registri SR nezmenili hodnoty základného imania a hodnoty vkladov spoločníkov zo slovenských korún na euro, majú do 31. januára 2022 možnosť obnoviť svoj zápis v OR SR. Od roku 2009 je na Slovensku zavedená mena – euro. Obchodné spoločnosti, ktorými sú i ambulancie a lekárne mali povinnosť zmeniť si spomenuté hodnoty v OR SR. Spoločnosti, ktoré tak nestihli urobiť do 1. decembra 2020, boli z OR SR vymazané. Novela Obchodného zákonníka, ktorú prijala Národná rada SR im dáva možnosť na obnovu.

27
Ambulantná pohotovostná služba

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Viacerí lekári si už určite položili otázku, či môžu požiadať organizátora o „oslobodenie“ od zaraďovania do rozpisu ambulantnej pohotovostnej služby. Neviete ako postupovať, ak máte vyšší vek alebo choré dieťa? Čo hrozí lekárovi, ak do služby nenastúpi?

28
Výpis zo zdravotnej dokumentácie - poplatok

 

Vypočuť na Apple podcasty | Google podcasty | Spotify

Pacient alebo, lekár – špecialista, ako aj iné osoby môžu od lekára žiadať výpis zo zdravotnej dokumentácie pacienta. Kedy ho musí lekár poskytnúť a ako má vyzerať? Môže si za to účtovať poplatok?

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC