Odborné články

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam asperiores at corporis dicta dolore, eum explicabo facere fuga illo in laudantium libero magni nulla obcaecati praesentium provident vel vitae voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate ex facilis laudantium unde! Aliquid commodi cumque deserunt dolorem, ea facilis ipsa molestiae nemo neque nihil officiis omnis voluptates voluptatibus!

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Chválim portál Meditrend, ktorý umožňuje sledovať prednášky z domáceho slovenského prostredia aj „na diaľku“.

Prof. MUDr. Daniel Pella PhD.

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták