Natalizumab-treated RRMS Patients with Prior DMT Use Report Better Outcomes, Treatment Satisfaction, and Unique Benefits than Similar Patients Treated with Ocrelizumab

28. októbra 2022 3 videnia
Foley J et al.

Skrátená informácia o lieku

avonex fampyra plegridy tecfidera tysabri
2012 - 2023 Copyright Farmi-Profi, spol. s r.o - Všetky práva vyhradené - Made by Elite ML