Postery

Výber aktuálne prezentovaných posterov k problematike SM na medzinárodných kongresoch.

EAN 2023

ECTRIMS 2022

Skrátená informácia o lieku

avonex fampyra plegridy tecfidera tysabri