Odborné články

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam asperiores at corporis dicta dolore, eum explicabo facere fuga illo in laudantium libero magni nulla obcaecati praesentium provident vel vitae voluptas.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. At cupiditate ex facilis laudantium unde! Aliquid commodi cumque deserunt dolorem, ea facilis ipsa molestiae nemo neque nihil officiis omnis voluptates voluptatibus!

Hovoria o nás...

Nie vždy je možné sa zúčastniť odborných podujatí osobne a v takých prípadoch je tu portál Meditrend...

Prof. MUDr. Ján Kliment CSc.

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták