Pozrite si plánované vysielanie na Meditrend TV Program

Chirurgické odbory Zobraziť všetky (3)
Interdisciplinárne odbory Zobraziť všetky (10)
Internistické odbory Zobraziť všetky (10)
Neurologické a psychiatrické odbory Zobraziť všetky (4)
Pediatrické odbory Zobraziť všetky (3)
Hovoria o nás...

Je obrovskou výhodou mať možnosti absolvovať seminár, vypočuť si prednášky z konferencie kvalitne spracované - cez vzdelávací portál Meditrend.

Doc. MUDr. Slavomíra Filipová CSc., FESC

Vďaka Meditrendu máme možnosť využívať moderné spôsoby televzdelávania a vzájomnej komunikácie.

MUDr. Peter Lipták

Veľmi schvaľujem Vaše úsilie zvyšovať úroveň znalostí cestou online vzdelávania.

Dr. J. George Fodor MD, PhD, FCRPC, FAHA