Sclerosis multiplex

Vitajte v sekcii sclerosis multiplex, kde môžete nájsť záznamy z uskutočnených odborných kreditovaných podujatí, vzdelávacie prezentácie, videoprednášky a výber aktuálnych posterov prezentovaných na medzinárodných SM kongresoch. Na stránke nájdete taktiež platné podmienky úhrady pre liečbu SM v SR, ďalšie dôležité informácie o dostupnej liečbe roztrúsenej sklerózy a SPC liekov spoločnosti Biogen. Veríme že pre vás budú užitočné aj odkazy na ďalšie možnosti vzdelávania, ktoré poskytuje lekárom spoločnosť Biogen v oblasti SM.

BiogenLincTM MS scientific Lounge je portál spoločnosti Biogen s knižnicou prednášok a posterov z medzinárodných kongresov, venovaných SM a zaujímavých podcastov expertov v oblasti terapie SM.

MultiplechoiceS.eu je európska webová stránka spoločnosti Biogen s témami široko pokrývajúcimi problematiku SM, archív prednášok z medzinárodných kongresov a súbor podcastov MS expertov dopĺňajú príspevky k dopadu SM na život pcienta, úvahy o rozhodovaní sa a manažmente pacienta so sclerosis multiplex v priebehu liečby.

Zdroje k obsahu SM časti web platformy MultipledialogueS sú uvedené v referenciách/citáciách jednotlivých vzdelávacích videoprezentácií a ostatných dostupných materiálov.

PodujatiaE-learningPosteryLiečba SM BiogenLinc™ MultiplechoiceS

Skrátená informácia o lieku

avonex fampyra plegridy tecfidera tysabri